Admin - pyramidy

Tento modul je administrací pro nastavování testů a jejich vyhodnocení..

Upozornění

Vstup do tohoto systému je umožnen pouze na základě autorizovaného přístupu a při dodržení příslušných bezpečnostních pravidel.

Informace o projektu